1889 – Two Horses

Мария Козловская кони лошади бронза скульптор
Мария Козловская бронза скульптор
Мария Козловская кони лошади бронза скульптор
Мария Козловская бронза скульптор

Status: display only

Name: Two horses

Artist: Maria Kozlovskaya

Modeled: 1889

Dimensions: L – 27 cm.